Informacje

SKŁADKI ZUS  2019 r.

 

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 2 859,00 zł

 

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE:  3 803,56 zł

 

Składki za m-c styczeń – grudzień 2019
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne 904,60 zł 834,55 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 342,32 zł 342,32 zł
Fundusz Pracy 70,05 zł 70,05 zł
Razem 1 316,97 zł 1 246,92 zł

 

ZUS preferencyjny

 

Uprawnieni do korzystania z ulgi:

 

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej które spełniające następujące warunki:

 

 • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Wysokość ulgi:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla w/w. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2019 podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 675,00 zł.

 

Okres korzystania z ulgi:

Ubezpieczony może korzystać z ulgi przez okres 24 kolejnych miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

 

Składki za m-c styczeń – grudzień 2019
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne 213,57 zł 197,03 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 342,32 zł 342,32 zł
Razem 555,89 zł 539,35 zł

 

Składki ZUS  2018 r.

 

 

 

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 2 665,80 zł

 

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE:  3 554,93 zł

 

 

Od 1 kwietnia 2018r. stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe uległa obniżeniu do wysokości 1,67 %, w związku z czym uległa zmianie wysokość składki na ubezpieczenie społeczne.

Składki za m-c kwiecień – grudzień 2018
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne 843,45 zł 778,14 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 319,94 zł 319,94 zł
Fundusz Pracy 65,31 zł 65,31 zł
Razem 1 228,70 zł 1 163,39 zł

 

Składki za m-c styczeń – marzec 2018
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne 846,91 zł 781,60 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 319,94 zł 319,94 zł
Fundusz Pracy 65,31 zł 65,31 zł
Razem 1 232,16 zł 1 166,85 zł

 

Ulga ZUS

Uprawnieni do korzystania z ulgi:

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej które spełniające następujące warunki:

 

 • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Wysokość ulgi:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla w/w. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2018 podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 630,00 zł.

 

Okres korzystania z ulgi:

Ubezpieczony może korzystać z ulgi przez okres 24 kolejnych miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

 

 

Od 1 kwietnia 2018r. stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe uległa obniżeniu do wysokości 1,67 %, w związku z czym uległa zmianie wysokość składki na ubezpieczenie społeczne.

Składki za m-c kwiecień – grudzień 2018 r.
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne 199,34 zł 183,90 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 319,94 zł 319,94 zł
Razem 519,28 zł 503,84 zł

 

Składki za m-c styczeń – marzec 2018 r.
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne 200,16 zł 184,72 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 319,94 zł 319,94 zł
Razem 520,10 zł 504,66 zł

 

 ARCHIWUM

 

 

Składki ZUS  2017 r.


PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 2 557,80 zł

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE:  3 303,13 zł

Składki za m-c styczeń – grudzień 2017
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
nr  konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
812,61 zł 749,94  zł
Ubezpieczenie zdrowotne
nr  konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
297,28 zł 297,28  zł
Fundusz Pracy
nr  konta: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
  62,67 zł   62,67 zł
Razem 1 172,56 zł 1 109,89 zł

Ulga ZUS

Uprawnieni do korzystania z ulgi:

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej które spełniające następujące warunki:

 • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Wysokość ulgi:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla w/w. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2017 podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 600,00 zł.

Okres korzystania z ulgi:

Ubezpieczony może korzystać z ulgi przez okres 24 kolejnych miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

 

Składki za m-c styczeń – grudzień 2017 r.
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
nr  konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
190,62 zł 175,92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
nr  konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
297,28 zł 297,28 zł
Razem 487,90 zł 473,20 zł

Składki ZUS  2016 r.


PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 2 433,00 zł

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE:  3 210,60 zł

Składki za m-c styczeń – grudzień 2016
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
nr  konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
772,96 zł 713,35 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
nr  konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
288,95 zł 288,95  zł
Fundusz Pracy
nr  konta: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
59,61 zł 59,61 zł
Razem 1 121,52 zł 1 061,91 zł

Ulga ZUS

Uprawnieni do korzystania z ulgi:

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej które spełniające następujące warunki:

 • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Wysokość ulgi:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla w/w. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2016 podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 555,00 zł.

Okres korzystania z ulgi:

Ubezpieczony może korzystać z ulgi przez okres 24 kolejnych miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

 

Składki za m-c styczeń – grudzień 2016 r.
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
nr  konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
176,33 zł 162,73 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
nr  konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
288,95 zł 288,95 zł
Razem 465,28 zł 451,68 zł

 


Składki ZUS  2015 r.


PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 2 375,40 zł

PODSTAWA WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE:  3 104,57 zł

 Od kwietnia 2015 stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe uległa obniżeniu do wysokości 1,80 %, w związku z czym uległa zmianie wysokość składki na ubezpieczenie społeczne.

Składki za m-c kwiecień – grudzień 2015
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
nr  konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
754,67 zł 696,47 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
nr  konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
279,41 zł 279,41  zł
Fundusz Pracy
nr  konta: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
58,20 zł 58,20 zł
Razem 1 092,28 zł 1 034,08 zł

 

Składki za m-c styczeń – marzec 2015
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
nr  konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
757,76 zł 699,56 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
nr  konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
279,41 zł 279,41  zł
Fundusz Pracy
nr  konta: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
58,20 zł 58,20 zł
Razem 1 095,37 zł 1 037,17 zł

 

Ulga ZUS

Uprawnieni do korzystania z ulgi:

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej które spełniające następujące warunki:

 • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Wysokość ulgi:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla w/w. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2015 podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 525,00 zł.

Okres korzystania z ulgi:

Ubezpieczony może korzystać z ulgi przez okres 24 kolejnych miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

 Od kwietnia 2015 stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe uległa obniżeniu do wysokości 1,80 %, w związku z czym uległa zmianie wysokość składki na ubezpieczenie społeczne.

Składki za m-c kwiecień – grudzień 2015 r.
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
nr  konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
166,79 zł 153,93 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
nr  konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
279,41 zł 279,41 zł
Razem 446,20 zł 433,34 zł

 

Składki za m-c styczeń – marzec 2015 r.
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
nr  konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
167,47 zł 154,61 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
nr  konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
279,41 zł 279,41 zł
Razem 446,88 zł 434,02 zł

 

Składki ZUS  2014 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne: 2 247,60 zł

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne:  3 004,48 zł

Składki za m-c styczeń – grudzień 2014
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
nr  konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
716,99 zł 661,92 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
nr  konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
270,40 zł 270,40 zł
Fundusz Pracy
nr  konta: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
55,07 zł 55,07 zł
Razem 1 042,46 zł 987,39 zł

 

Ulga ZUS

Uprawnieni do korzystania z ulgi:

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej które spełniające następujące warunki:

 • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Wysokość ulgi:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla w/w. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2014 podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 504,00 zł.

Okres korzystania z ulgi:

Ubezpieczony może korzystać z ulgi przez okres 24 kolejnych miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Składki za m-c styczeń – grudzień 2014 r.
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
nr  konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
160,78 zł 148,43 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
nr  konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
270,40 zł 270,40 zł
Razem 431,18 zł 418,83 zł

 


Składki ZUS  2013 r.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne: 2 227,80 zł

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne: 2 908,13 zł

Składki za m-c styczeń – grudzień 2013
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
nr  konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
710,67 zł 656,09 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
nr  konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
261,73 zł 261,73 zł
Fundusz Pracy
nr  konta: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
54,58 zł 54,58 zł
Razem 1 026,98 zł 972,40 zł

 

Ulga ZUS

Uprawnieni do korzystania z ulgi:

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej które spełniające następujące warunki:

 • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Wysokość ulgi:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla w/w. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2013 podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 480,00 zł.

Okres korzystania z ulgi:

Ubezpieczony może korzystać z ulgi przez okres 24 kolejnych miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Składki za m-c styczeń – grudzień 2013 r.
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
nr  konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
153,12 zł 141,36 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
nr  konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
261,73 zł 261,73 zł
Razem 414,85 zł 403,09 zł


 

Składki ZUS  2012

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne: 2 115,60 zł

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne: 2 828,31 zł

Składki za m-c styczeń 2012
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
nr  konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
627,07 zł 575,24 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
nr  konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
254,55 zł 254,55 zł
Fundusz Pracy
nr  konta: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
51,83 zł 51,83 zł
Razem 933,45 zł 881,62 zł

Od lutego 2012 wzrośnie o 2 punkty procentowe składka rentowa, w związku z czym ulega zmianie wysokość składki na ubezpieczenie społeczne.

Składki od lutego do marca 2012r.
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
nr  konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
669,38 zł 617,55 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
nr  konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
254,55 zł 254,55 zł
Fundusz Pracy
nr  konta: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
51,83 zł 51,83 zł
Razem 975,76 zł 923,93 zł

Od kwietnia 2012 stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wzrośnie do wysokości 1,93 %, w związku z czym ulega zmianie wysokość składki na ubezpieczenie społeczne.

Składki od kwietnia do grudnia 2012r.
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
nr  konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
674,88 zł 623,05 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
nr  konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
254,55 zł 254,55 zł
Fundusz Pracy
nr  konta: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000
51,83 zł 51,83 zł
Razem 981,26 zł 929,43 zł

Ulga ZUS

Uprawnieni do korzystania z ulgi:

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej które spełniające następujące warunki:

 • rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,
 • nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
 • nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Wysokość ulgi:

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla w/w. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2012 podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynosi 450,00 zł.

Okres korzystania z ulgi:

Ubezpieczony może korzystać z ulgi przez okres 24 kolejnych miesięcy, liczonych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Składki za m-c styczeń 2012 r.
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
nr  konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
133,39 zł 122,36 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
nr  konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
254,55 zł 254,55 zł
Razem 387,94 zł 376,91 zł

Od lutego 2012 wzrośnie o 2 punkty procentowe składka rentowa, w związku z czym ulega zmianie wysokość składki na ubezpieczenie społeczne.

Składki od lutego do marca 2012 r.
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
nr  konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
142,39 zł 131,36 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
nr  konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
254,55 zł 254,55 zł
Razem 396,94 zł 385,91 zł

Od kwietnia 2012r. wzrośnie stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe do wysokości 1,93% , w związku z czym ulega zmianie wysokość składki na ubezpieczenie społeczne.

Składki od kwietnia do grudnia 2012 r.
Rodzaj składki,
numer konta
Z
ubezpieczeniem
chorobowym
Bez ubezpieczenia
chorobowego
Ubezpieczenia społeczne
nr  konta: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000
143,56 zł 132,53 zł
Ubezpieczenie zdrowotne
nr  konta: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000
254,55 zł 254,55 zł
Razem 398,11 zł 387,08 zł


Statystyki

Licznik odwiedzin: 16107
Online: 0
Twój adres IP: 3.216.79.60