Oferta

 

Zakres świadczonych usług:

Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku od osób fizycznych

W  skład usługi wchodzą:

• prowadzenie ewidencji przychodów

• sporządzanie rejestrów zakupu towarów i sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług

• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

• sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych

• sporządzanie deklaracji od podatku od towarów i usług

• rozliczanie właścicieli

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

W skład usługi wchodzą:

• ewidencja kosztów i przychodów

• ewidencja środków trwałych

• ewidencja wyposażenia

• ewidencja podatku od towarów i usług

• dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług

• rozliczanie właścicieli

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości

W skład usługi wchodzą:

• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

• prowadzenie księgi głównej i pomocniczych

• sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości (formalne i rachunkowe)

• ewidencja środków trwałych

• ewidencja wyposażenia

• ewidencje podatku od towarów i usług

• sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald

• sporządzanie deklaracji podatkowych

Dodatkowo:

• sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów

Obsługuję również KADRY I PŁACE

 

 


Statystyki

Licznik odwiedzin: 24167
Online: 1
Twój adres IP: 3.238.250.73