Oferta

 

Zakres świadczonych usług:

Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku od osób fizycznych

W  skład usługi wchodzą:

• prowadzenie ewidencji przychodów

• sporządzanie rejestrów zakupu towarów i sprzedaży zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług

• prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia

• sporządzanie rocznych deklaracji rozliczeniowych

• sporządzanie deklaracji od podatku od towarów i usług

• rozliczanie właścicieli

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

W skład usługi wchodzą:

• ewidencja kosztów i przychodów

• ewidencja środków trwałych

• ewidencja wyposażenia

• ewidencja podatku od towarów i usług

• dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług

• rozliczanie właścicieli

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości

W skład usługi wchodzą:

• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych

• prowadzenie księgi głównej i pomocniczych

• sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem wymagań ustawy o rachunkowości (formalne i rachunkowe)

• ewidencja środków trwałych

• ewidencja wyposażenia

• ewidencje podatku od towarów i usług

• sporządzenie miesięcznych zestawień obrotów i sald

• sporządzanie deklaracji podatkowych

• sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów

• sporządzanie bilansu rocznego

Ponadto

• tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości

• przygotowywanie planu kont

• sporządzanie sprawozdań do GUS

 

:

 Oferuję  bezpłatne porady dla przedsiębiorców zaczynających działalność gospodarczą, którzy zdecydują się podpisać ze mną umowę:

• pomoc przy wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym

• wypełnienie deklaracji niezbędnych do rozpoczęcia działalności
reprezentowanie w kontaktach z instytucjami państwowymi

• inne usługi wg potrzeb i życzenia Klienta

 oraz usługi dla osób fizycznych:

          • wypełnianie deklaracji rocznych bez konieczności fizycznego dostarczenia dokumentów

Procedura wygląda następująco:

1. Klient wysyła poprzez e-mail potrzebne dokumenty, takie jak np. otrzymany od pracodawcy PIT 11, PIT 8C                oraz inne informacje o osiągniętych dochodach za poprzedni rok, a także podaje informacje uprawniające do różnego typu ulg, np. kwota wydatków na internet, informacja o liczbie małoletnich dzieci.

2. Sprawdzam dokumenty pod względem poprawności i kompletności, a w razie wykrycia jakichś nieprawidłowości lub braków kontaktuję się z Państwem poprzez e-mail.

3. Gdy dokumenty są prawidłowe i kompletne niezwłocznie sporządzam zamówioną deklarację.

4. Po sporządzeniu deklaracji, jest ona wysyłana do Klienta w formacie PDF. Wiadomość zawiera także numer konta bankowego, na który należy wpłacić odpowiednią kwotę.

5. Po otrzymaniu deklaracji, Klient wpłaca odpowiednią kwotę na podany w e-mailu numer konta bankowego


Statystyki

Licznik odwiedzin: 16989
Online: 0
Twój adres IP: 34.204.185.54